ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

Colour Swatch Utility


โปรดอ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์นี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไปใช้งาน หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆของข้อตกลงนี้ กรุณาอย่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้ไปใช้

อ่านเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้ >

คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 2,316,811 Byte
ชื่อไฟล์ swatchenmac.sit_35490.hqx
ประเภท Desktop Utility
โปรแกรมเวอร์ชั่น 1.4.4
สินค้า C310; C330; C3300; C3400; C3450; C3530 MFP; C3600; C510; C530; C5600; C5700; C5800; C5900; C610; C610DM; C610DN2; C710; C711; C711DM; C801; C810; C821; C830; C8600; C8800; C910; C910DM; C9650; C9655; C9850; C9850 MFP; ES2032; ES2632a3; ES2632a4; ES3032a4; ES3451 MFP; ES3461 MFP; ES3640; ES3640 MFP; ES3640a3; ES5461 MFP; ES6410; ES6410DM; ES7411; ES7411DM; ES8430; ES8460 MFP; ES9410; ES9410DM; MC351; MC361; MC561; MC860
ระบบปฏิบัติการ Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3
ภาษา English

การติดตั้ง

Drag/drop the HQX file onto Stuffit Expander to automatically decode & decompress it. Stuffit Expander is a free utility that can be downloaded from http://www.stuffit.com.

OKI Systems (Thailand) Ltd.