ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

Network Setup Utility


คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 590,594 Byte
ชื่อไฟล์ nicsetuposx140_35466.dmg
ประเภท Desktop Utility
โปรแกรมเวอร์ชั่น 1.4.0
สินค้า B410; B430; B440; C3600; C5650; C5750; C5850; C5950; C610; C610DM; C610DN2; C711; C711DM; C801; C810; C821; C830; C910; C910DM; C9650; C9655; ES2032; ES2632a3; ES2632a4; ES3032a4; ES3640; ES3640 MFP; ES3640a3; ES4140; ES4160 MFP; ES4180 MFP; ES6410; ES6410DM; ES7411; ES7411DM; ES8430; ES8460 MFP; ES9410; ES9410DM; MC860
ระบบปฏิบัติการ Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3; Mac OS X 10.2
ภาษา English; French; German; Italian; Spanish

การติดตั้ง

There is an installer program contained in the Disk Image (dmg) file. Double-click the installer to install the software to your hard disk.

OKI Systems (Thailand) Ltd.