ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

Scanner Driver


คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 2,713,068 Byte
ชื่อไฟล์ OKI_MXMLion_DSCN_ww_A1_30317.dmg
ประเภท Scanner Driver
โปรแกรมเวอร์ชั่น 1.0.8
สินค้า CX2633 MFP; CX2731 MFP; ES3451 MFP; ES3461 MFP; ES4160 MFP; ES4161 MFP; ES4180 MFP; ES4191 MFP; ES5461 MFP; ES8451 MFP; ES8460 MFP; ES8461 MFP; ES8461+ MFP; MB441; MB451; MB460; MB461; MB470; MB471; MB480; MB491; MC351; MC361; MC561; MC851; MC851+; MC860; MC861; MC861+; MPS4200mb
ระบบปฏิบัติการ OS X 10.8; OS X 10.7
ภาษา English; Japanese

OKI Systems (Thailand) Ltd.