ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

Mobile Print


โปรดอ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์นี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไปใช้งาน หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆของข้อตกลงนี้ กรุณาอย่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้ไปใช้

อ่านเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้ >

คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 11,662,643 Byte
ชื่อไฟล์ MBPA_020400_50_278666.apk
ประเภท Desktop Utility
โปรแกรมเวอร์ชั่น 2.4.0
สินค้า  Pro9431Env;  Pro9541Env; B2200; B2400; B401; B410; B411; B412; B430; B431; B431+; B431S; B432; B4350; B4400; B4500; B4600; B512; B721; B731; B801; B820; B821; B840; B841; C321; C330; C331; C332; C3400; C3530 MFP; C3600; C530; C531; C532; C542; C5500; C5510 MFP; C5550 MFP; C5650; C6000; C610; C6100; C610DM; C610DN2; C612; C6150; C650; C710; C711; C711DM; C712; C7350; C7550; C811; C813; C822; C823; C824; C830; C831; C831DM; C833; C834; C835; C841; C843; C844; C8800; C910; C910DM; C911; C911DM; C931; C931DP; C941; C941DP; C942; C942DP; C9600; C9650; ES4172LP MFP; ES4192 MFP; ES5112; ES5162 MFP; ES5432; ES5442; ES5463 MFP; ES5473 MFP; ES6405; ES6412; ES6450; ES7131; ES7412; ES8433; ES8434; ES8441; ES8443; ES8473 MFP; ES9411; ES9431; ES9541; ES9542; KS4132; KS6450; KS8445; MB441; MB451; MB461; MB461+LP; MB471; MB472; MB480; MB491; MB491+LP; MB492; MB562; MC332; MC342; MC352; MC360; MC361; MC362; MC363; MC561; MC562; MC563; MC573; MC760; MC770; MC780; MC843; MC851; MC851+; MC852; MC853; MC860; MC861; MC861+; MC862; MC863; MC873; MC883; ML910PS; Pro9431; Pro9431DM; Pro9541; Pro9542; Pro9542Env
ระบบปฏิบัติการ Android
ภาษา Brazilian Portuguese; English; French; German; Italian; Japanese; Korean; Simplified Chinese; Spanish; Traditional Chinese

การติดตั้ง

Please execute the downloaded APK file on the Android device.
Or please install it from Google Play Store.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oki.mobileprint

ข้อจำกัดและการแจ้งเตือนอื่นๆ

- MC862, MC861, MC860, MC852, MC851, MC780, MC770, MC760, in the scanning function of this application is not available.
- If you want to print files in Office format you have to connect to Google Drive with your Google Account.
- Printing Office format files is only available with OKI printers and MFPs that support PDF direct printing. (*)

(*) PDF files only available with OKI printers and MFPs that support PDF direct printing models.
PDF files cannot be previewed within the application.

OKI Systems (Thailand) Ltd.