ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

PCL5 Printer Driver


โปรดอ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์นี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไปใช้งาน หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆของข้อตกลงนี้ กรุณาอย่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้ไปใช้

อ่านเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้ >

คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 7,940,008 Byte
ชื่อไฟล์ OKBaE035_ENU134_24454.exe
ประเภท Recommended Printing Driver
โปรแกรมเวอร์ชั่น 1.3.4
สินค้า B410; B430; B440
ระบบปฏิบัติการ Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (64bit); Windows XP (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (64bit); Windows Server 2003 (64bit)
ภาษา English

การติดตั้ง

1. Double-click on the downloaded file.
2. [Windows Server 2012/Windows 8/Windows Server 2008 R2/Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista] If [User Account Control] is displayed, click Yes.
3. [OKI B410/B430/B440] is displayed; click "I Agree" if you accept the user license agreement.
4. Installer launches; follow the steps on the window to install the software.
5. [Windows Server 2012/Windows 8/Windows Server 2008 R2/Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista] If [Program Compatibility Assistant] is displayed, click [This program installed correctly].

OKI Systems (Thailand) Ltd.