ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

PCL5 Printer Driver


โปรดอ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์นี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไปใช้งาน หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆของข้อตกลงนี้ กรุณาอย่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้ไปใช้

อ่านเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้ >

คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 7,594,384 Byte
ชื่อไฟล์ OKB3E035_ENU134_24371.exe
ประเภท Recommended Printing Driver
โปรแกรมเวอร์ชั่น 1.3.4
สินค้า B410; B430; B440
ระบบปฏิบัติการ Windows 10 (32bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8 (32bit); Windows 7 (32bit); Windows Vista (32bit); Windows XP (32bit); Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2003 (32bit)
ภาษา English

การติดตั้ง

1. Double-click on the downloaded file.
2. [Windows 8/Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista] If [User Account Control] is displayed, click Yes.
3. [OKI B410/B430/B440] is displayed; click "I Agree" if you accept the user license agreement.
4. Installer launches; follow the steps on the window to install the software.
5. [Windows 8/Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista] If [Program Compatibility Assistant] is displayed, click [This program installed correctly].

OKI Systems (Thailand) Ltd.