ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

PaperPort Scanner Connection Tool


โปรดอ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์นี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไปใช้งาน หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆของข้อตกลงนี้ กรุณาอย่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้ไปใช้

อ่านเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้ >

คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 2,756,496 Byte
ชื่อไฟล์ PPScnConnTool_27590.exe
ประเภท Desktop Utility
โปรแกรมเวอร์ชั่น 7.2.1061.1
สินค้า CX2032 MFP; CX2033 MFP; CX2033 MFP+; CX2633 MFP; CX2731 MFP; ES3451 MFP; ES3452 MFP; ES3461 MFP; ES4160 MFP; ES4161 MFP; ES4180 MFP; ES4191 MFP; ES5460 MFP; ES5461 MFP; ES5462 MFP; ES7170 MFP; ES7470 MFP; ES7480 MFP; ES8451 MFP; ES8460 MFP; ES8461 MFP; ES8461+ MFP; ES8462 MFP; MB441; MB451; MB460; MB461; MB461+LP; MB470; MB471; MB480; MB491; MB491+LP; MB760; MB770; MC332; MC342; MC350; MC351; MC352; MC360; MC361; MC362; MC560; MC560+; MC561; MC562; MC760; MC770; MC780; MC851; MC851+; MC852; MC860; MC861; MC861+; MC862; MPS2731mc; MPS3537mc; MPS4200mb; MPS4242mc; MPS4700mb; MPS5502mb
ระบบปฏิบัติการ Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit)
ภาษา English

การติดตั้ง

When you cannot use a scan button of PaperPort on Windows 8, please start this tool and push down "Enable" button. There is the case that a scan button becomes invalid when you change the USB port of the installed scanner or a new scanner was installed even if you excute this tool. In this case please start this tool again and push down "Enable" button. [supplement] By this tool, you register registry for Windows 8. In addition, you can delete the registered registry by starting this tool and pushing down "Undo" button when you do not use the scanner.

ข้อจำกัดและการแจ้งเตือนอื่นๆ

This tool is available for only PaperPort SE11.
The screen display is only the English language.

OKI Systems (Thailand) Ltd.