ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

PrintSuperVision MultiPlatform Edition


โปรดอ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์นี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไปใช้งาน หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆของข้อตกลงนี้ กรุณาอย่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้ไปใช้

อ่านเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้ >

คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 241,209,172 Byte
ชื่อไฟล์ PSV_030216_0-lin.tar_127826.gz
ประเภท Desktop Utility
โปรแกรมเวอร์ชั่น 3.2.16
สินค้า B401; B410; B411; B420; B430; B431; B431+; B440; B4500; B721; B731; B801; B820; B821; B840; B841; C301; C310; C3100; C312; C3200; C321; C330; C3300; C331; C3400; C3450; C3520 MFP; C3530 MFP; C3600; C510; C511; C5200; C530; C5300; C531; C5400; C5500; C5510 MFP; C5550 MFP; C5600; C5650; C5700; C5750; C5800; C5800L; C5850; C5900; C5950; C6050; C610; C6100; C610DM; C610DN2; C6150; C710; C711; C711DM; C7300; C7350; C801; C810; C811; C821; C822; C830; C831; C831DM; C841; C8600; C8650; C8800; C8800-P; C910; C910DM; C911; C911DM; C9150; C930; C9300; C931; C931DP; C941; C941DP; C9500; C9600; C9650; C9655; C9800; C9800GA; C9800GA MFP; C9850; C9850 MFP; CX2032 MFP; CX2033 MFP; CX2033 MFP+; CX2731 MFP; CX3641 MFP; ES2032; ES2032 MFP; ES2632a3; ES2632a4; ES3451 MFP; ES3452 MFP; ES3640Pro MFP; ES3640a3; ES3640pro; ES4131; ES4140; ES4161 MFP; ES4191 MFP; ES5430; ES5431; ES5460 MFP; ES5461 MFP; ES5462 MFP; ES6410; ES6410DM; ES7131; ES7411; ES7411DM; ES7470 MFP; ES7480 MFP; ES8140; ES8430; ES8431; ES8431DM; ES8441; ES8462 MFP; ES9410; ES9410DM; ES9411; ES9431; ES9541; MB441; MB451; MB460; MB461; MB461+LP; MB470; MB471; MB480; MB491; MB491+LP; MC332; MC342; MC350; MC351; MC352; MC360; MC361; MC362; MC560; MC560+; MC561; MC562; MC760; MC770; MC780; MC852; MC860; MC862; ML1032; ML1035; ML1055; ML18; ML18NR; ML2020; ML2030; ML22; ML22NR; ML3010; ML3020; ML3050; ML3100; ML5100; ML5200; ML5300; ML5400; ML7300; ML7300PS; ML9055; ML910PS; ML9300; ML9300PS; ML9500PS; ML9600PS; MLPro930; MLPro9800PS-E; MLPro9800PS-S; MLPro9800PS-X; MPS2731mc; MPS3537mc; MPS4200mb; MPS4242mc; MPS4700mb; MPS5501b
ระบบปฏิบัติการ Linux
ภาษา English; Japanese; Simplified Chinese

การติดตั้ง

1. Extract the downloaded file, then execute the file [setup.bin] to setup programe.
2. Follow the instractions screen to install.

The supported OSs are follows:
- Novell SUSE LINUX Desktop 11
- Novell SUSE LINUX Enterprise Server 11
- openSUSE11.0
- openSUSE11.1
- openSUSE11.2
- Red Hat Enterprise Linux 5
- Turbolinux 11 Server

For more detail, please refer to the user manual.

ข้อจำกัดและการแจ้งเตือนอื่นๆ

• PC needs ability to install Sun Java System Application Server Platform Edition 9, and support Red Hat Enterprise Linux 5、openSUSE11.0/11.1/11.2、Novell SUSE LINUX Desktop 11、Novell SUSE LINUX Enterprise Server 11 or Turbolinux 11 Server.
• This software can be accessed from client PC which has below browser:
 - Microsoft® Internet Explorer® Ver 5.5 or above
 - Microsoft Internet Explorer for PocketPC2002 or above
 - Firefox® Ver 1.0 or above
 - Safari® Ver 1.1 or above
• Administrative account is needed to install this software.

OKI Systems (Thailand) Ltd.