ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

PrintSuperVision


โปรดอ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์นี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไปใช้งาน หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆของข้อตกลงนี้ กรุณาอย่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้ไปใช้

อ่านเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้ >

คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 14,673,056 Byte
ชื่อไฟล์ Oki-PSVPE-4-0-6043-1_105065.exe
ประเภท Desktop Utility
โปรแกรมเวอร์ชั่น 4.0.6043.1
สินค้า B2200; B2400; B401; B410; B411; B412; B420; B4250; B430; B4300; B431; B431+; B431S; B432; B4350; B440; B4400; B4500; B4600; B512; B6200; B6300; B6500; B710; B720; B721; B730; B731; B820; B8300; B840; B930; C301; C310; C312; C3200; C321; C330; C3300; C331; C3400; C3450; C3520 MFP; C3530 MFP; C3600; C510; C5100; C511; C5150; C5200; C530; C5300; C531; C5400; C5500; C5510 MFP; C5550 MFP; C5600; C5650; C5700; C5750; C5800; C5800L; C5850; C5900; C5950; C6000; C6050; C610; C6100; C610DM; C610DN2; C6150; C710; C711; C711DM; C7300; C7350; C7500; C7550; C801; C810; C811; C813; C821; C822; C830; C831; C831DM; C841; C8600; C8650; C8800; C8800-P; C910; C910DM; C911; C911DM; C9150; C930; C9300; C931; C931DP; C941; C941DP; C942; C942DP; C9500; C9600; C9650; C9655; C9800; C9800GA; C9800GA MFP; C9850; C9850 MFP; CX2032 MFP; CX2033 MFP; CX2033 MFP+; CX2633 MFP; CX2731 MFP; CX3641 MFP; ES1624; ES2032; ES2032 MFP; ES2632a3; ES2632a4; ES3032a4; ES3451 MFP; ES3452 MFP; ES3640 MFP; ES3640Pro MFP; ES3640a3; ES3640pro; ES4131; ES4132; ES4140; ES4161 MFP; ES4172LP MFP; ES4180 MFP; ES4191 MFP; ES4192 MFP; ES5112; ES5162 MFP; ES5162LP MFP; ES5430; ES5431; ES5460 MFP; ES5461 MFP; ES5462 MFP; ES6150; ES6405; ES6410; ES6410DM; ES7131; ES7170 MFP; ES7411; ES7411DM; ES7470 MFP; ES7480 MFP; ES8140; ES8430; ES8431; ES8431DM; ES8441; ES8451 MFP; ES8453 MFP; ES8460 MFP; ES8461 MFP; ES8461+ MFP; ES8462 MFP; ES8463 MFP; ES8473 MFP; ES8483 MFP; ES9130; ES9410; ES9410DM; ES9411; ES9431; ES9455 MFP; ES9465 MFP; ES9475 MFP; ES9541; ES9542; MB441; MB451; MB460; MB461; MB461+LP; MB470; MB471; MB472; MB480; MB491; MB491+LP; MB492; MB562; MB760; MB770; MC332; MC342; MC350; MC351; MC352; MC360; MC361; MC362; MC560; MC560+; MC561; MC562; MC760; MC770; MC780; MC851; MC851+; MC852; MC853; MC860; MC861; MC861+; MC862; MC863; MC873; MC883; ML1032; ML1035; ML1055; ML18; ML18NR; ML2020; ML2030; ML22; ML22NR; ML3010; ML3020; ML3050; ML5100; ML5200; ML5300; ML5400; ML7300; ML7300PS; ML9055; ML910PS; ML9300; ML9300PS; ML9500PS; ML9600PS; MLPro9800PS-E; MLPro9800PS-S; MLPro9800PS-X; MPS2731mc; MPS3537mc; MPS4200mb; MPS4242mc; MPS4700mb; MPS5501b; MPS5502mb
ระบบปฏิบัติการ Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (32bit); Windows Vista (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)
ภาษา English; French; German; Italian; Polish; Portuguese; Spanish

การติดตั้ง

1. Double click on the downloaded file icon for installation.
2. Follow the instractions screen.

ข้อจำกัดและการแจ้งเตือนอื่นๆ

• In some Windows 7 x64 systems, PSV Setup Utility can not configure the IIS(Internet Information Service) properly. As a workaround, install Microsoft .NET Framework 4.0 first in the Windows 7 x 64 systems if IIS is not already configured.
• In Windows Server 2012 R2 systems, "http://localhost" must be added to "Trusted Sites Zone" of Internet Explorer.

OKI Systems (Thailand) Ltd.