อุปกรณ์เสริม (Options)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
20161111024837962-43990707_tray.gif/43990707_tray.gifAdditional Paper Tray 43990707 Capacity of 530 sheets of 80gsm.
20161111024841431-MEM128D.png/MEM128D.png128 MB RAM 44029516
20161111024841630-MEM128D.png/MEM128D.png256 MB RAM 44029517
20161111024840922-MEM128D.png/MEM128D.png32 MB RAM 44029514
20161111024841130-MEM128D.png/MEM128D.png64 MB RAM 44029515

วัสดุสิ้นเปลือง (Consumables)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Black Toner cartridge 43979103 3,500 pages *1
Black Image Drum 43979003 20,000 pages *2

*1 Number of A4 pages yield compliant with ISO/IEC 19752.

*2 Average life of 3 pages per job from tray 1 in simplex printing.

OKI Systems (Thailand) Ltd.