อุปกรณ์เสริม (Options)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
20151216003033337-44274502_tray.gif/44274502_tray.gifAdditional Paper Tray 44274502 Capacity of 530 sheets of 80gsm. *1
20160310030007545-44274502_tray.gif/44274502_tray.gifAdditional Paper Tray 44274503 Capacity of 530 sheets of 80gsm.
20151216003033632-01272601_duplex.png/01272601_duplex.pngDuplex unit 01272601
20151216030204105-MEM256G_512D.png/MEM256G_512D.png256 MB RAM 44302203
20151214104557855-MEM256G_512D.png/MEM256G_512D.png512 MB RAM 44302207
20151216003033873-01272701_ram.png/01272701_ram.png16 GB SDHC Memory Card 01272701 *2

*1 The product can take up to 2 additional trays.

*2 Encryption for authentication printing. Font you will not be able to download. In addition, if it is you use a non-OKI data genuine products, please note that operation can not be guaranteed.

วัสดุสิ้นเปลือง (Consumables)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
White Toner cartridge 44318659 6,000 pages *1
White Toner cartridgeWhite Toner cartridge 44318695 6,000 pages *1
Yellow Large capacity toner cartridge 44318617 11,500 pages *2
Yellow Large capacity toner cartridgeYellow Large capacity toner cartridge 44318637 11,500 pages *2
Magenta Large capacity toner cartridge 44318618 11,500 pages *2
Magenta Large capacity toner cartridgeMagenta Large capacity toner cartridge 44318638 11,500 pages *2
Cyan Large capacity toner cartridge 44318619 11,500 pages *2
Cyan Large capacity toner cartridgeCyan Large capacity toner cartridge 44318639 11,500 pages *2
Yellow Image DrumYellow Image Drum 44318521 20,000 pages *3
Magenta Image DrumMagenta Image Drum 44318522 20,000 pages *3
Cyan Image DrumCyan Image Drum 44318523 20,000 pages *3
White Image DrumWhite Image Drum 44318554 6,000 pages *3
20151216000101320-44289103_fuser.png/44289103_fuser.pngFuser unit 44289103 60,000 pages *4
20161031013715313-44289104-fuser.png/44289104-fuser.pngFuser unit 44289104 60,000 pages
20151216000059802-44341902_belt.png/44341902_belt.pngTransfer Belt 44341902 60,000 pages
20161213030641102-44341902_belt.png/44341902_belt.pngTransfer Belt 44341903 60,000 pages

*1 Number of A4 pages at 5% coverage.

*2 Number of A4 pages yield compliant with ISO/IEC 19798.

*3 Average life of 3 pages per job from tray 1 in simplex printing.

*4 60,000 CMYK,  30,000 WT

OKI Systems (Thailand) Ltd.