อุปกรณ์เสริม (Options)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
20151214001917812-Paper_Tray.jpg/Paper_Tray.jpgAdditional Paper Tray 45887302 Capacity of 535 sheets of 80gsm.
20151216011448359-44717603_duplex.png/44717603_duplex.pngDuplex unit 44717603
20151216030204105-MEM256G_512D.png/MEM256G_512D.png256 MB RAM 44302203
20151214104557855-MEM256G_512D.png/MEM256G_512D.png512 MB RAM 44302207
20151216011448430-44848903_sd.png/44848903_sd.png16 GB SDHC Memory Card 44848903
20161004072638161-C612_IC_Card_holder.jpg/C612_IC_Card_holder.jpgIC Card Holder 46539501
20151216011448618-44853903_caster.gif/44853903_caster.gifCastor base 44853903
WLAN InterfaceWLAN Interface 45830202

วัสดุสิ้นเปลือง (Consumables)

รายการ (Item) ประเภท (Type) ราคา (Price) หมายเหตุ (Notes)
Black Large capacity toner cartridgeBlack Large capacity toner cartridge 46443108 10,000 pages *1
Yellow Large capacity toner cartridgeYellow Large capacity toner cartridge 46443105 10,000 pages *1
Magenta Large capacity toner cartridgeMagenta Large capacity toner cartridge 46443106 10,000 pages *1
Cyan Large capacity toner cartridgeCyan Large capacity toner cartridge 46443107 10,000 pages *1
Black Image DrumBlack Image Drum 46438008 30,000 pages *2
Yellow Image DrumYellow Image Drum 46438005 30,000 pages *2
Magenta Image DrumMagenta Image Drum 46438006 30,000 pages *2
Cyan Image DrumCyan Image Drum 46438007 30,000 pages *2
20151216000101498-44848805_fuser.png/44848805_fuser.pngFuser unit 44848805 100,000 pages *3
20151216000059975-44846204_belt.png/44846204_belt.pngTransfer Belt 44846204 80,000 pages *4

*1 Number of A4 pages yield compliant with ISO/IEC 19798.

*2 Average life of 3 pages per job from tray 1 in simplex printing.

*3 100,000 (A4 LEF)

*4 Number of printable sheets:In the case of attaching to Pro8432 WT 30000 sheets.

OKI Systems (Thailand) Ltd.