เครื่องพิมพ์ขาวดำ

B800 ซีรี่ส์


B820_hero_left

B820n

ให้ความคมชัดด้วยงานพิมพ์ขาวดำความเร็วสูง ขนาด  A3 คุณภาพสูง ใช้งานได้หลากหลาย เครื่องพิมพ์ B820 ให้ค่าใช้จ่ายและต้นทุนรวมการพิมพ์ที่ต่ำ เป็นเครื่องพิมพ์ขาวดำขนาด A3 ที่เหมาะสำหรับเวิร์กกรุ๊ปขนาดเล็กและขนาดกลาง  

จำนวนผู้ใช้: 1 - 20
ความเร็วในการพิมพ์ A4: 35 แผ่นต่อนาที
ความเร็วในการพิมพ์ A3: 20 แผ่นต่อนาที
ความจุถาดป้อนกระดาษสูงสุด: 1,160 แผ่น ขนาด  gsm
รองรับปริมาณการพิมพ์: 20,000 แผ่นต่อเดือน
ภาษาการพิมพ์: PCL, PS, SIDM
ความปลอดภัย: การพิมพ์ในโหมดความปลอดภัย
B840_hero_left

B840dn

ให้ความคมชัดด้วยงานพิมพ์ A3 คุณภาพสูงด้วยความเร็ว ใช้งานได้หลากหลาย และเป็นเครื่องพิมพ์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับเครื่องพิมพ์ขนาด A4 เครื่องพิมพ์ B840 ทำให้ค่าใช้จ่ายและต้นทุนรวมการพิมพ์ที่ต่ำ เครื่องพิมพ์ขาวดำขนาด A3 สำหรับเวิร์กกรุ๊ปขนาดเล็กและขนาดกลาง  

จำนวนผู้ใช้: 1 - 20
ความเร็วในการพิมพ์ A4: 40 แผ่นต่อนาที
ความเร็วในการพิมพ์ A3: 22 แผ่นต่อนาที
ความจุถาดป้อนกระดาษสูงสุด: 1,690 แผ่น ขนาด  80 gsm
รองรับปริมาณการพิมพ์: 20,000 แผ่นต่อเดือน
ภาษาการพิมพ์: PCL, PS, SIDM
ความปลอดภัย: การพิมพ์ในโหมดความปลอดภัย

OKI Systems (Thailand) Ltd.