• B840_hero_left
  • B840_front
  • B840_panel_close_up
  • B840_with_2nd_3rd_tray

ให้ความคมชัดด้วยงานพิมพ์ A3 คุณภาพสูงด้วยความเร็ว ใช้งานได้หลากหลาย และเป็นเครื่องพิมพ์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับเครื่องพิมพ์ขนาด A4 เครื่องพิมพ์ B840 ทำให้ค่าใช้จ่ายและต้นทุนรวมการพิมพ์ที่ต่ำ เครื่องพิมพ์ขาวดำขนาด A3 สำหรับเวิร์กกรุ๊ปขนาดเล็กและขนาดกลาง  

  • 3 Year On-Site Warranty

เครื่องพิมพ์ A3 ขนาดกะทัดรัด

ให้การพิมพ์ขาวดำขนาด A3 และ A4 ในราคาที่ไม่แพง

รองรับเอกสารหลากหลาย

พิมพ์เอกสารทางธุรกิจขนาด A6 ถึง A3 สูงสุดถึง 200 แกรม

ต้นทุนการพิมพ์ต่ำ

ผงหมึกพิมพ์ประสิทธิภาพสูง มีคุณสมบัติที่ประหยัดพลังงาน

คุณสมบัติเพิ่ม

ตั้งค่าการพิมพ์ในโหมดการรักษาความปลอดภัย, ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ได้จากระยะไกล

รุ่น รหัสการสั่งซื้อ ราคาแนะนำขายปลีก (฿) คุณสมบัติ
B840dn 44676013 ชุดพิมพ์สองหน้าและเชื่อมต่อเครือข่ายเป็นอุปกรณ์มาตราฐาน

OKI Systems (Thailand) Ltd.