• B840_hero_left
 • B840_front
 • B840_panel_close_up
 • B840_with_2nd_3rd_tray

ให้ความคมชัดด้วยงานพิมพ์ A3 คุณภาพสูงด้วยความเร็ว ใช้งานได้หลากหลาย และเป็นเครื่องพิมพ์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับเครื่องพิมพ์ขนาด A4 เครื่องพิมพ์ B840 ทำให้ค่าใช้จ่ายและต้นทุนรวมการพิมพ์ที่ต่ำ เครื่องพิมพ์ขาวดำขนาด A3 สำหรับเวิร์กกรุ๊ปขนาดเล็กและขนาดกลาง  

 • 3 Year On-Site Warranty

เหมาะสำหรับการพิมพ์เอกสารทางธุรกิจหลากหลายรูปแบบขนาด A3 ราคาไม่แพง เครื่องพิมพ์ B840 ให้ความสะดวกสบายด้วยการรองรับกระดาษขนาดใหญ่ด้วยความเร็วสูง ใช้งานได้หลากหลาย และเป็นเครื่องพิมพ์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับเครื่องพิมพ์ขนาด A4, เทคโนโลยีดิจิตอล LED ให้ความคมชัดด้วยความละเอียด 1,200 x 1,200 และความจุผงหมึกพิมพ์สูง, ให้ผลงานที่ยอดเยี่ยม และระยะการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

B840 Print Sample

เครื่องพิมพ์ A3 ขนาดกะทัดรัด ให้การพิมพ์ขาวดำขนาด A3 และ A4 ในราคาที่ไม่แพง

เครื่องพิมพ์ B840 ขนาดกะทัดรัด มีประสิทธิภาพการพิมพ์ในรูปแบบ  A4 และ  A3 ด้วยความเร็วในการพิมพ์ที่รวดเร็วสูงสุดถึง 40 แผ่นต่อนาที การพิมพ์ด้วยรูปแบบขนาดใหญ่เพื่อความชัดเจนในการพิมพ์สเปรดชีต, ไดอะแกรม, การวาดภาพและเอกสารทางธุรกิจอื่นๆ

 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 40 ppm สำหรับ A4 และ 22 ppm สำหรับ A3
 • การพิมพ์หน้าแรกน้อยกว่า 5 วินาที
 • หน่วยประมวลผล 533 MHz และหน่วยความจำ RAM 128 MB
 • คมชัดด้วยการพิมพ์ที่มีความละเอียด 1,200 x 1,200 dpi

รองรับเอกสารหลากหลาย, พิมพ์เอกสารทางธุรกิจขนาด A6 ถึง A3 สูงสุดถึง 200 แกรม

สามารถพิมพ์เอกสารขนาด  A6, A4 และ A3, เครื่องพิมพ์ B840 ใช้งานกับเอกสารและสื่อได้หลากหลาย พร้อมรองรับน้ำหนักกระดาษได้สูงสุดถึง 200 gsm เหมาะสำหรับการพิมพ์เอกสารในบ้าน พร้อมเครือข่ายอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งความจุกระดาษสูงสูงสุด เครื่องพิมพ์ที่ออกแบบมาสำหรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพของเวิร์กกรุ๊ป

 • รองรับสื่อสิ่งพิมพ์หลายขนาด ตั้งแต่ A6 ถึง A3 และน้ำหนักกระดาษได้สูงสุดถึง 200 gsm
 • การพิมพ์สองหน้าแบบมาตรฐาน
 • ความจุกระดาษได้สูงสุดถึง 1,690 แผ่น
 • รองรับชุดคำสั่งพิมพ์แบบ PCL/Postscript ในทุกแพล็ตฟอร์ม

ต้นทุนการผลิตต่ำ, หมึกพิมพ์ประสิทธิภาพสูง, มีคุณสมบัติที่ประหยัดพลังงาน

ให้การพิมพ์ A3 และ A4 ที่มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องพิมพ์ขนาดตั้งโต๊ะ เครื่องพิมพ์ B840 มีความจุหมึกพิมพ์สูงถึง 20k ที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงานการ ลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนรวมการพิมพ์

 • ความจุหมึกพิมพ์สูงถึง 20k
 • ใช้พลังงานต่ำ เพียงแค่ 1.2 วัตต์ในโหมด Sleep
 • รองรับปริมาณการพิมพ์สูงสุดถึง 100k ต่อเดือน

คุณสมบัติเพิ่ม - ตั้งค่า Secure Print, ตรวจสอบเครื่องพิมพ์จากทางไกล

ติดตั้งซอฟต์แวร์ช่วยเหลือ รวมถึงฟังก์ชั่นการพิมพ์ที่มีการรักษาความปลอดภัยสูง เพื่อป้องกันเอกสารสำคัญและ โปรแกรม PrintSuperVision เครื่องมือการจัดการและตรวจสอบเครื่องพิมพ์จากทางไกล, ควบคุมค่าใช้จ่ายในการพิมพ์โดยบริษัท, สามารถติดตามผลการพิมพ์ได้ตามเวลาจริง (real time)

 • Secure Print ป้องกันเอกสารและข้อมูลสำคัญ
 • PrintSuperVision การจัดการและตรวจสอบเครื่องพิมพ์จากทางไกล

OKI Systems (Thailand) Ltd.