• B820_hero_left
  • B820_front
  • B820_panel_close_up
  • B820_with_2nd_3rd_tray

ให้ความคมชัดด้วยงานพิมพ์ขาวดำความเร็วสูง ขนาด  A3 คุณภาพสูง ใช้งานได้หลากหลาย เครื่องพิมพ์ B820 ให้ค่าใช้จ่ายและต้นทุนรวมการพิมพ์ที่ต่ำ เป็นเครื่องพิมพ์ขาวดำขนาด A3 ที่เหมาะสำหรับเวิร์กกรุ๊ปขนาดเล็กและขนาดกลาง  

  • 3 Year On-Site Warranty

เครื่องพิมพ์ A3 ขนาดกะทัดรัด

ให้การพิมพ์ขาวดำขนาด A4 และ A3 ในราคาที่ไม่แพง

รองรับเอกสารหลากหลาย

พิมพ์เอกสารทางธุรกิจขนาด A6 ถึง A3 สูงสุดถึง 200 แกรม

ต้นทุนการพิมพ์ต่ำ

ผงหมึกพิมพ์ประสิทธิภาพสูง มีคุณสมบัติที่ประหยัดพลังงาน

คุณสมบัติเพิ่ม

ตั้งค่าการพิมพ์ในโหมด Secure Print ป้องกันเอกสารและข้อมูลสำคัญ และสามารถตรวจสอบเครื่องพิมพ์ได้จากศูนย์กลาง

รุ่น รหัสการสั่งซื้อ ราคาแนะนำขายปลีก (฿) คุณสมบัติ
B820dn 44675903 ชุดพิมพ์สองหน้าและเชื่อมต่อเครือข่ายเป็นอุปกรณ์มาตราฐาน

OKI Systems (Thailand) Ltd.