เครื่องพิมพ์ขาวดำ

B700 ซีรี่ส์


B721dn_hero_left

B721dn

รวดเร็วและมั่นใจได้ เครื่องพิมพ์ขาวดำขนาด A4 รุ่น B721dn มีการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง การจัดการและประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีที่มีความทนทาน รองรับงานพิมพ์ปริมาณมากด้วยความเร็วสูง และยังให้ประสิทธิภาพการทำงานและผลผลิตที่ดีขึ้นแก่เวิร์กกรุ๊ปอีกด้วย

จำนวนผู้ใช้: 1 - 20
ความเร็วในการพิมพ์ A4: 47 แผ่นต่อนาที
ความจุถาดป้อนกระดาษสูงสุด: 3,160 แผ่น ขนาด  80 gsm
รองรับปริมาณการพิมพ์: 20,000 แผ่นต่อเดือน
ภาษาการพิมพ์: PCL, PS, XPS, SIDM, direct PDF printing
ความปลอดภัย: การพิมพ์ในโหมดความปลอดภัย
B731dnw_hero_left

B731dn

เหมาะสำหรับหน่วยงานและเวิร์กกรุ๊ปขนาดใหญ่ เครื่องพิมพ์ขาวดำขนาด A4  รุ่น B731dn มีสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูง การจัดการและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ไปพร้อมกับการพิมพ์อย่างรวดเร็วสูงสุดถึง 52 แผ่นต่อนาที ทำให้การพิมพ์ภายในออฟฟิศรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

จำนวนผู้ใช้: 1 - 30
ความเร็วในการพิมพ์ A4: 52 แผ่นต่อนาที
ความจุถาดป้อนกระดาษสูงสุด: 3,160 แผ่น ขนาด  80gsm
รองรับปริมาณการพิมพ์: 30,000 แผ่นต่อเดือน
ภาษาการพิมพ์: PCL, PS, XPS, SIDM, direct PDF printing
ความปลอดภัย: การพิมพ์ในโหมดความปลอดภัย

OKI Systems (Thailand) Ltd.