• B721dn_hero_left
  • B721_2nd_3rd_4th_tray_castorbase
  • B721_front

รวดเร็วและมั่นใจได้ เครื่องพิมพ์ขาวดำขนาด A4 รุ่น B721dn มีการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง การจัดการและประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีที่มีความทนทาน รองรับงานพิมพ์ปริมาณมากด้วยความเร็วสูง และยังให้ประสิทธิภาพการทำงานและผลผลิตที่ดีขึ้นแก่เวิร์กกรุ๊ปอีกด้วย

  • 3 Year On-Site Warranty

ผลผลิตที่รวดเร็วและมีคุณภาพ

ให้งานพิมพ์ที่รวดเร็วและมีความละเอียดสูง

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลขั้นสูง

การป้องกันเอกสารและข้อมูล การพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีความปลอดภัย

มีความทนทาน

ถาดป้อนกระดาษที่มีความจุสูง, รองรับปริมาณการพิมพ์ถึง 200K แผ่นต่อเดือน

มีความคุ้มค่า

ตลับผงหมึกพิมพ์ที่มีควมจุสูง และมีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รุ่น รหัสการสั่งซื้อ ราคาแนะนำขายปลีก (฿) คุณสมบัติ
B721dn 45487002 ชุดพิมพ์สองหน้าและเชื่อมต่อเครือข่ายเป็นอุปกรณ์มาตราฐาน

OKI Systems (Thailand) Ltd.