• B721dn_hero_left
 • B721_2nd_3rd_4th_tray_castorbase
 • B721_front

รวดเร็วและมั่นใจได้ เครื่องพิมพ์ขาวดำขนาด A4 รุ่น B721dn มีการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง การจัดการและประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีที่มีความทนทาน รองรับงานพิมพ์ปริมาณมากด้วยความเร็วสูง และยังให้ประสิทธิภาพการทำงานและผลผลิตที่ดีขึ้นแก่เวิร์กกรุ๊ปอีกด้วย

 • 3 Year On-Site Warranty

เครื่องพิมพ์ขาวดำ  A4 ที่ทำงานรวดเร็วและมั่นใจได้  B721dn ยังมีระบบความปลอดภัยขั้นสูง มีการจัดการและประสิทธิภาพการทำงานในเวิร์กกรุ๊ป, ความเร็วในการพิมพ์สูงสุดถึง 47 แผ่นต่อนาที ร่วมกับหน่วยประมวลผลที่ช่วยจัดการงานพิมพ์ปริมาณมากๆได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานภายในบริษัท ตลอดจนถาดป้อนกระดาษมีความจุสูงถึง  3,160 แผ่น และวัสดุสิ้นเปลืองที่มีความจุสูง ทำให้พิมพ์เอกสารได้มากและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

B721dn Print Sample

ผลผลิตที่รวดเร็วและมีคุณภาพ การพิมพ์ที่รวดเร็วและมีความละเอียดสูง

เทคโนโลยีดิจิตอล LED  มาพร้อมการพิมพ์ที่มีความละเอียด 1200 x 1200 dpi และความเร็วในการพิมพ์ 47 แผ่นต่อนาที เครื่องพิมพ์ B721dn จึงให้งานพิมพ์ที่รวดเร็วและคุณภาพการพิมพ์ที่เหนือกว่า หน่วยประมวลผล 800 MHz และหน่วยความจำ 256 MB จึงสามารถพิมพ์หน้าแรกได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งงานอื่นๆ ก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน

 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 47 แผ่นต่อนาที
 • การพิมพ์หน้าแรกน้อยกว่า 5 วินาที
 • หน่วยประมวลผล 800 MHz และหน่วยความจำ RAM 256 MB
 • คมชัดด้วยการพิมพ์ที่มีความละเอียด 1,200 x 1,200 dpi

การรักษาความปลอดภัยขั้นสูง การป้องกันเอกสารและข้อมูล การพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีความปลอดภัย

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเวิร์กกรุ๊ปที่ต้องการความปลอดภัยในการพิมพ์ เครื่องพิมพ์ B721dn รักษาเอกสารและข้อมูลสำคัญ ด้วยการส่งผ่านข้อมูลผ่านเครือข่ายที่มีการเข้ารหัสขั้นสูง และป้องกันการเข้าถึงด้วยรหัส PIN พร้อมรองรับ AirPrint ของ Apple Inc, Cortado Workplace และ ePrint จาก Microtech Corp เครื่องพิมพ์ที่มีความยืดหยุ่นสูงนี้ ยังสามารถสั่งพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้

 • การเข้ารหัส Secure Print
 • SNMPv3 และ IPSec เครือข่ายที่มีความปลอดภัย
 • โปรโตคอลระบบเครือข่าย 802.1X และ IP/Mac ตรวจสอบและควบคุมการเข้าถึง
 • Secure Print ด้วยแป้นพิมพ์ตัวเลขสำหรับการป้อนรหัส PIN
 • ทำงานร่วมกับ AirPrint ของ Apple Inc, Cortaldo Workplace และ ePrint ของ Microtech Corp

มีความทนทาน, ถาดป้อนกระดาษความจุสูง รองรับปริมาณการพิมพ์สุดสูงถึง 200K แผ่นต่อเดือน

สำหรับการใช้งานเพื่อธุรกิจ เครื่องพิมพ์ B721dn ป้อนกระดาษได้สูงสุด 3,160 แผ่นและรองรับปริการการพิมพ์ต่อเดือนที่ 200k แผ่น นอกจากนี้ยังรองรับสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ สูงสุดถึง 253 แกรมและขนาดกระดาษยาวถึง 1.3 เมตร เพื่อตอบสนองงานทางธุรกิจที่หลากหลาย

 • ความจุกระดาษสูงสุดถึง 3,160 แผ่น
 • รองรับปริมาณการพิมพ์ที่ 200k แผ่นต่อเดิอน
 • เพิ่มฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 160GB Hard ได้ (อุปกรณ์เสริม)
 • รองรับสื่อสิ่งพิมพ์หลายรูปแบบ ขนาดกระดาษตั้งแต่ 64 - 253 แกรมและพิมพ์ป้าย(Banner)ได้ยาวสุด 1.3 เมตร
 • เชื่อมต่อเครือข่ายแบบ 10/100/1000 baseT Ethernet

มีความคุ้มค่า, ตลับผงหมึกพิมพ์มีความจุสูง พร้อมคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การพิมพ์สองหน้า ร่วมกับตลับผลหมึกพิมพ์ที่มีความจุสูง มาพร้อมคุณสมบัติประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครื่องพิมพ์ B721dn จึงมีความคุ้มค่าและช่วยลดการใช้กระดาษตลอดจนลดต้นทุนอีกด้วย

 • การพิมพ์สองหน้าช่วยลดการใช้กระดาษ
 • ตลับผงหมึกที่มีความจุสูงสุด 36k
 • ฟังก์ชั่นประหยัดผงหมึกพิมพ์
 • ค่าพลังงานอยู่ที่ 1.5 W หรือน้อยกว่าในโหมด Deep Sleep
 • ปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานด้านพลังงาน Energy Star 2.0

OKI Systems (Thailand) Ltd.