• B512dn_hero_left
 • B512dn_2nd_tray
 • B512dn_front

เครื่องพิมพ์ขาวดำได้รับการออกแบบมาสำหรับมีความเร็วในการพิมพ์สูง เครื่องพิมพ์ขาวดำเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสำนักงานที่มีงานพิมพ์จำนวนมาก, ถาดป้อนกระดาษมีความจุกระดาษมาก, ความละเอียดงานพิมพ์ที่ 1200 x 1200 dpi และ การเขื่อมต่อเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet

เครื่องพิมพ์ขาวดำที่มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูง เป็นมาตรฐานของเครื่องพิมพ์ขาวดำทั่วไปในระดับเดียวกัน ,ใช้เวลาอุ่นเครื่องได้อย่างรวดเร็ว, หน่วยประเมินผลมีความเร็วสูง, หน่วยความจำขนาดใหญ่และมีการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบกิกะบิตอีเทอร์เน็ตเพื่อให้สามารถแชร์งานพิมพ์ได้ง่ายผ่านเวิร์กกรุ๊ป

B432dn Print Sample

ประสิทธิภาพที่รวดเร็ว - พิมพ์เอกสารปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว

ใช้เวลาอุ่นเครื่องรวดเร็ว, มีความเร็วการพิมพ์ที่สูง ประกอบกับมีหน่วยความจำขนาดใหญ่ ช่วยให้ B521dn สามารถพิมพ์งานพิมพ์ได้ทุกขนาด

 • เวลาในการพิมพ์แผ่นแรก 4.5 วินาที
 • ความเร็วในการพิมพ์ A4 สูงสุด 45 หน้าต่อนาที
 • หน่วยความจำ 512MB RAM + 3GB eMMc
 • การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet ให้ความเร็วในการแชร์งานพิมพ์ที่รวดเร็ว

รองรับสื่อสิ่งพิมพ์ได้หลากหลาย - การจัดการกระดาษที่ยืดหยุ่นและให้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง

ด้วยคุณภาพการพิมพ์แบบดิจิตอล LED และมีการจัดการกระดาษแบบยืดหยุ่น ช่วยให้ B521dn สามารถตอบสนองทุกความต้องการในการพิมพ์ทางธุรกิจ

 • คมชัดด้วยความละเอียดในการพิมพ์ที่ 1,200 x 1,200 dpi
 • พิมพ์บนขนาดกระดาษตั้งแต่ A6 ถึง A4 และแบนเนอร์ยาวได้ถึง 1.3 เมตร
 • พิมพ์ลงบนกระดาษการ์ดได้ถึง 163 แกรม
 • ถาดป้อนกระดาษมาตราฐานมีความจุ 530 แผ่นและสามารถเพิ่มถาดป้อนกระดาษเสริมที่มีความจุ 530 แผ่นได้อีกหนึ่งถาด
 • ถาดอัตโนมัติอเนกประสงค์มีความจุ 100 แผ่น (MPT) รองรับกระดาษประเภทต่างๆ

ประหยัดค่าใช้จ่าย - ประหยัดกระดาษและพลังงาน ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพิมพ์

ด้วยคุณสมบัติการประหยัดพลังงาน, ความจุของหลอดผงหมึกปริมาณสูง และอุปกรณ์พิมพ์สองหน้าเป็นอุปกรณ์มาตราฐาน จึงช่วยให้ประหยัดและลดค่าใช้จ่ายได้อย่างต่อเนื่อง

 • การพิมพ์แบบสองหน้าช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์
 • โหมด Eco ช่วยลดการใช้พลังงาน
 • โหมด Deep Sleep ช่วยลดกำลังไฟลงเหลือ 1.4W และสามารถคืนสู่สภาพพร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็ว จึงช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมาก
 • Auto Power Off จะปิดสวิตช์การทำงานอัตโนมัติ ช่วยลดกำลังไฟลงเหลือน้อยกว่า 0.5W เมื่อไม่ใช้งาน
 • สอดคล้องกับ Energy Star 2.0

ใช้งานง่าย - มีขนาดกะทัดรัดเหมาะ รองรับงานพิมพ์จากอุปกรณ์เครื่องที่

คุณลักษณะการใช้ทั้งหมดนี้ถูกบรรจุอยู่ในเครื่องพิมพ์ที่มีขนาดเล็ก ที่ได้รับการออกแบบให้มีการใช้งานแบบที่เรียบง่ายและรองรับการพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ช่วยให้สามารถพิมพ์งานได้จากสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เมื่อไม่อยู่ในสำนักงานหรือออฟฟิศ

 • ได้รับการออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัดและเรียบง่าย
 • รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย wireless LAN 802.11a/b/g/n (เป็นอุปกรณ์เสริม)
 • รองรับ Google Cloud Print ของบริษัท Google และ AirPrint ของบริษัท Apple

OKI Systems (Thailand) Ltd.