เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง

เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง - งานวิศวกรรม (Engineering)


LP-1040_34

Teriostar LP-1040-MF

Teriostar LP-1040-MF เป็นเครื่องพิมพ์หน้ากว้างที่มีขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่าย ประกอบด้วยชุดสแกนขาวดำและสี, มีระบบการพิมพ์ขาวดำแบบ LED ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับอุตสาหกรรม AEC : ด้านสถาปัตยกรรม (Architecture), วิศวกรรม (Engineering) และการก่อสร้าง (Construction)

 ความเร็วการพิมพ์ต่อเนื่อง: ขนาดกระดาษ A1: 7 หน้าต่อนาที
ความกว้างการพิมพ์ : สูงสุด 914 มม., ต่ำสุด 279 มม.
ความยาวการพิมพ์: สูงสุด 10 เมตรต่อแผ่น
การป้อนกระดาษ: 2 ม้วนรองรับความกว้างได้ถึง 914 มม.
ชนิดกระดาษ: Plain paper, tracing paper (60gsm), Film (121.5gsm)
LP-2060-MF_hero_left

Teriostar LP-2060-MF

ผสมผสานระบบการพิมพ์ที่ให้ความเร็วในการพิมพ์ ขนาดกระดาษ A1 ที่รวดเร็วถึง 9 หน้าต่อนาที (ppm) เข้ากับระบบสแกนที่มีสมรรถนะสูง ทำให้เครื่องพิมพ์หน้ากว้างรุ่น Teriostar LP-2060-MF รองรับข้อมูลหลากหลายรูปแบบและยังรองรับขบวนการพิมพ์มี่สะดวกและมีความคล่องตัวสูง

ความเร็วการพิมพ์ต่อเนื่อง: ขนาดกระดาษ A1: 9 หน้าต่อนาที
ความกว้างการพิมพ์ : สูงสุด 914 มม., ต่ำสุด 279 มม.
ความยาวการพิมพ์: สูงสุด 15 เมตรต่อแผ่น
การป้อนกระดาษ: 4 ม้วนรองรับความกว้างได้ถึง 914 มม.  
ชนิดกระดาษ: Plain paper, tracing paper (60 gsm), Film (121.5 gsm)

OKI Systems (Thailand) Ltd.