เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์


9 Pin Dot Matrix Printers

เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ 9 เข็ม

อายุการใช้งานที่ยาวนานและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้, OKI เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ขนาด 9 เข็ม ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของธุรกิจและอุตสาหกรรม, ตั้งแต่แบบฟอร์มเอกสารแบบหลายสำเนาไปจนถึงป้ายชื่อแบบต่อเนื่อง

24 Pin Dot Matrix Printers

เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ 24 เข็ม

ผสมผสานการพิมพ์ด้วยความเร็วสูงและคุณภาพตัวอักษร,  OKI  เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ขนาด 24 เข็ม ให้เอกสารงานพิมพ์ที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ แต่มีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้  ภายใต้สภาพแวดล้อมและความต้องการที่หลากหลาย

OKI Systems (Thailand) Ltd.