เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์

เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ 9 เข็ม


ML280eco

ML280eco

เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก ML280eco ให้การพิมพ์คุณภาพสูงด้วยต้นทุนต่ำ เครื่องพิมพ์มีขนาดเล็กจึงเหมาะสำหรับการใช้งานในออฟฟิศ ทั้งกระดาษต่อเนื่องหลายแผ่น, บันทึกและฉลาก

:
ความเร็วการพิมพ์: 375 cps
จำนวนสำเนา: 1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา
จำนวนคอลัมน์: 80
พอร์ตการเชื่อมต่อ: Parallel และ USB เป็นมาตรฐาน
การป้อนกระดาษ: 3 ทิศทาง จากด้านล่าง, ด้านบน, ด้านหลัง
ML320T_Plus_hero_left

ML320T Plus

เชื่อถือได้, รวดเร็ว และด้วยด้วยเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่ประหยัดพลังงาน เครื่องพิมพ์ 9 หัวเข็ม ML320T Plus มีประสิทธิภาพครบทุกด้านและสุดยอดด้านความคุ้มค่า

ความเร็วการพิมพ์: 435 cps
จำนวนสำเนา: 1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา
จำนวนคอลัมน์: 80
พอร์ตการเชื่อมต่อ: Parallel และ USB เป็นมาตรฐาน; Serial RS232C และ Network Card อุปกรณ์เสริม
การป้อนกระดาษ: 3 ทิศทาง จากด้านล่าง, ด้านบน, ด้านหลัง
ML321T_Plus_hero_left

ML321T Plus

มีประสิทธิภาพรอบด้าน เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ 136 คอลัมน์รุ่น ML321T Plus เหมาะสำหรับการใช้เพื่อทำรายการข้อมูลและกระดาษต่อเนื่องแบบหลายแผ่น เทคโนโลยีการจัดการพลังงานภายในช่วยลดการใช้พลังงาน และลดต้นทุนการทำงาน

ความเร็วการพิมพ์: 435 cps
จำนวนสำเนา: 1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา
จำนวนคอลัมน์: 136
พอร์ตการเชื่อมต่อ: Parallel และ USB เป็นมาตรฐาน; Serial RS232C และ Network Card อุปกรณ์เสริม
การป้อนกระดาษ: 3 ทิศทาง จากด้านล่าง, ด้านบน, ด้านหลัง

OKI Systems (Thailand) Ltd.