เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์

เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ 24 เข็ม


ML1190_Plus_hero_left

ML1190 Plus

ขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย เครื่องพิมพ์ ML1190 Plus ให้คุณภาพการพิมพ์ด้วยหัวพิมพ์แบบ 24 เข็มที่คมชัด เหมาะสำหรับการบันทึกรายละเอียดป้ายขนาดเล็กและบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ ML1190 Plus เชื่อถือได้ มีระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเกิดเหตุขัดข้อง (MTBF) อยู่ที่ 10,000 ชั่วโมง

ความเร็วการพิมพ์: 333 cps
จำนวนสำเนา: 1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา
จำนวนคอลัมน์: 80
พอร์ตการเชื่อมต่อ: Parallel, USB, Serial
การป้อนกระดาษ: 3 ทิศทาง จากด้านล่าง, ด้านบน, ด้านหลัง
ML390T_Plus_hero_left

ML390T Plus

เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ 80 คอลัมน์ หัวพิมพ์แบบ 24 เข็มรุ่น ML390T Plus ที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับการใช้เพื่อทำรายการข้อมูลและกระดาษต่อเนื่องแบบหลายแผ่น ให้คุณภาพการพิมพ์ที่ยอดเยี่ยมในบริษัทที่ต้องการการพิมพ์ที่มีคุณภาพมาก

ความเร็วการพิมพ์: 390 cps
จำนวนสำเนา: 1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา
จำนวนคอลัมน์: 80
พอร์ตการเชื่อมต่อ: Parallel และ USB เป็นมาตรฐาน; Serial RS232C และ Network Card อุปกรณ์เสริม
การป้อนกระดาษ: 3 ทิศทาง จากด้านล่าง, ด้านบน, ด้านหลัง
ML3391T_Plus_hero_left

ML391T Plus

เครื่องพิมพ์ 136 คอลัมน์รุ่น ML391T Plus ง่ายต่อการพิมพ์กระดาษแผ่นเดียว, กระดาษต่อเนื่องและฟอร์มต่อเนื่องแบบหลายแผ่น และหัวพิมพ์แบบ 24 เข็มที่สามารถพิมพ์งาน 5 สำเนาพร้อมกัน เหมาะสำหรับบริษัทผู้ผลิตหรือร้านค้าปลีกที่ต้องการการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง

ความเร็วการพิมพ์: 390 cps
จำนวนสำเนา: 1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา
จำนวนคอลัมน์: 136
พอร์ตการเชื่อมต่อ: Parallel และ USB เป็นมาตรฐาน; Serial RS232C และ Network Card อุปกรณ์เสริม
การป้อนกระดาษ: 3 ทิศทาง จากด้านล่าง, ด้านบน, ด้านหลัง
ML395B_hero_left

ML395B

เครื่องพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพและความเร็วสูง เหมาะสำหรับการทำงานที่มีข้อมูลปริมาณมาก สามารถพิมพ์เอกสารได้หลากหลาย เช่น ใบรายการ, ใบจัดส่งสินค้า, ฉลากและเอกสารอื่นๆ ที่มีความหนาแตกต่างกัน

ความเร็วการพิมพ์: 607 cps
จำนวนสำเนา: 1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา
จำนวนคอลัมน์: 136
พอร์ตการเชื่อมต่อ: Parallel, Serial
การป้อนกระดาษ: 3 ทิศทาง จากด้านล่าง, ด้านบน, ด้านหลัง
ML790_Plus_hero_left

ML790 Plus

เครื่องพิมพ์ 80 คอลัมน์แบบ 24 เข็มรุ่น ML790 Plus เหมาะสำหรับรายการข้อมูลและฟอร์มต่อเนื่องหลายแผ่น รวมทั้งความเร็วสูงและการประหยัดพลังงานที่ได้ประสิทธิภาพ

ความเร็วการพิมพ์: 473 cps
จำนวนสำเนา: 1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา
จำนวนคอลัมน์: 80
พอร์ตการเชื่อมต่อ: Parallel และ USB เป็นมาตรฐาน; Serial RS232C และ Network Card อุปกรณ์เสริม
การป้อนกระดาษ: 3 ทิศทาง จากด้านล่าง, ด้านบน, ด้านหลัง
ML791_Plus_hero_left

ML791 Plus

ด้วยการทำงานที่รวดเร็วและเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์  136 คอลัมน์แบบ 24 เข็มรุ่น ML791 Plus กระดาษได้สูงสุดถึง 5 สำเนาพร้อมกัน ด้วยประสิทธิภาพการทำงานสูงและพิมพ์งานปริมาณมาก เหมาะกับอุตสาหกรรมค้าปลีกและอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์อื่นๆ

ความเร็วการพิมพ์: 473 cps
จำนวนสำเนา: 1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา
จำนวนคอลัมน์: 136
พอร์ตการเชื่อมต่อ: Parallel และ USB เป็นมาตรฐาน; Serial RS232C และ Network Card อุปกรณ์เสริม
การป้อนกระดาษ: 3 ทิศทาง จากด้านล่าง, ด้านบน, ด้านหลัง
ML5790_hero_left

ML5790

เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ความเร็วสูง 80 คอลัมน์แบบ 24 เข็ม รุ่น ML5790 สามารถพิมพ์ได้สูงสุด 6 สำเนาพร้อมกันและความเร็วการพิมพ์สูงสุด 576 ตัวอักษรต่อวินาที ให้ผลผลิตและการดำเนินงานที่รวดเร็ว

ความเร็วการพิมพ์: 576 cps
จำนวนสำเนา: 1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา
จำนวนคอลัมน์: 80
พอร์ตการเชื่อมต่อ: Parallel และ USB เป็นมาตรฐาน; Serial RS232C และ Network Card อุปกรณ์เสริม
การป้อนกระดาษ: 4 ทิศทาง จากด้านล่าง, ด้านบน, ด้านหลัง, ด้านหน้า
ML5791_hero_left

ML5791

เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ 24-pin ML5791 รองรับกระดาษหลากหลายชนิด ใช้พลังงานต่ำ ความเร็วการพิมพ์สูงสุด 576 ตัวอักษรต่อวินาที และสามารถจัดการสื่อที่มีปริมาณมาก เหมาะสำหรับการรองรับงานจำนวนมาก

ความเร็วการพิมพ์: 576 cps
จำนวนสำเนา: 1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา
จำนวนคอลัมน์: 136
พอร์ตการเชื่อมต่อ: Parallel และ USB เป็นมาตรฐาน; Serial RS232C และ Network Card อุปกรณ์เสริม
การป้อนกระดาษ: 4 ทิศทาง จากด้านล่าง, ด้านบน, ด้านหลัง, ด้านหน้า

OKI Systems (Thailand) Ltd.