เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ 24 เข็ม

ML395B


  • ML395B_hero_left

เครื่องพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพและความเร็วสูง เหมาะสำหรับการทำงานที่มีข้อมูลปริมาณมาก สามารถพิมพ์เอกสารได้หลากหลาย เช่น ใบรายการ, ใบจัดส่งสินค้า, ฉลากและเอกสารอื่นๆ ที่มีความหนาแตกต่างกัน

การพิมพ์ที่รวดเร็ว

ผลผลิตที่รวดเร็วเหมาะสำหรับการพิมพ์ปริมาณมาก

รองรับสื่อหลากหลายรูปแบบ

ระยะฉีกกระดาษเท่ากับศูนย์และปรับตำแหน่งอัตโนมัติ

ออกแบบมาเพื่อความทนทาน

มอเตอร์มีประสิทธิภาพและทนทาน และวงจรขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นกัน

ผลผลิตคุณภาพสูง

หัวพิมพ์แบบ 24 เข็ม ให้งานกราฟิกที่มีคุณภาพและตัวอักษรที่คมชัดและชัดเจน

รุ่น รหัสการสั่งซื้อ ราคาแนะนำขายปลีก (฿) คุณสมบัติ
ML395B YA4050-3100G402

OKI Systems (Thailand) Ltd.