เครื่องพิมพ์ด้านออกแบบสิ่งพิมพ์

เครื่องพิมพ์หมึกสะท้อนแสง (Neon Toner)


Pro6410NeonColor_hero_left

Pro6410 NeonColor

เครื่องพิมพ์ Pro6410 NeonColor ทำให้การดำเนินธุรกิจสร้างสรรค์หลุดออกจากกรอบข้อจำกัดของสเปกตรัม CMY แบบมาตรฐาน บริษัทจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนนี้อย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนี้ช่วยให้การพิมพ์สีสดใสด้วยสี Neon สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์เกือบทุกประเภท ให้แสงสะท้อนที่สว่างบนพื้นหลังทั้งสีอ่อนและสีเข้ม

สีของผงหมึกพิมพ์: Cyan, Magenta, Yellow (CMY), White, Black
ความละเอียดในการพิมพ์: 1200 x 600 dpi, เทคโนโลยี ProQ2400 Multi-level
ขนาดกระดาษ / น้ำหนัก: A4, A5, A6, B4, B5; ตั้งค่าเองได้ถึง 1,200 mm และขนาดน้ำหนักถึง 250 gsm
ชนิดของสื่อสิ่งพิมพ์: Coloured media, clear film, transfer media
ความเร็วในการพิมพ์: กระดาษ A4: 34 ppm; แผ่นใส A4: 8 ppm
ปริมาณการพิมพ์ต่อตลับ: สี White 4,000 แผ่น; สี Cyan, Magenta, Yellow, Black 6,000 แผ่น

OKI Systems (Thailand) Ltd.