เครื่องพิมพ์สี

เครื่องพิมพ์ด้านการแพทย์ (Dicom)


C711DM_hero_left

C711DM

เครื่องพิมพ์สีและขาวดำขนาด A4 รุ่น C711 DM ผสมผสานเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ LED กับชุดคำสั่งการพิมพ์แบบ DICOM ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์, สามารถพิมพ์ภาพได้โดยตรงจากอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ภายนอก เหมาะสำหรับเวชศาสตร์นิวเคลียร์, CT สแกน / MRI, อัลตราซาวนด์และเอ็กซ์เรย์

แนะนำการใช้งาน: เวชศาสตร์นิวเคลียร์, อัลตราซาวด์, CT/MRI สแกน, X-rays
เชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อการพิมพ์ภาพพร้อมกันได้สูงสุด: 3 เครื่อง
รองรับปริมาณการพิมพ์ภาพ (DICOM) : แนะนำ: 1,200 แผ่น/เดือน
ถาดบรรจุกระดาษสูงสุด: 1,690 แผ่น ขนาด  80 gsm
ความเร็วในการพิมพ์ A4: 34/36 แผ่นต่อนาที (พิมพ์สี / ขาวดำ)
C831DM_hero_left

C831DM

จากเวชศาสตร์นิวเคลียร์, เครื่องสแกนทางการแพทย์ (เช่น MRI, CT) และ อัลตราซาวนด์, เครื่องพิมพ์สีและขาวดำขนาด A3 รุ่น C831 DM มาพร้อมชุดคำสั่งการพิมพ์แบบ DICOM,  จึงเป็นเครื่องพิมพ์ทางการแพทย์ที่ให้คุณภาพงานพิมพ์สูง สามารถพิมพ์ภาพได้โดยตรงจากอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ภายนอก

แนะนำการใช้งาน: เวชศาสตร์นิวเคลียร์, อัลตราซาวด์, CT/MRI สแกน,
เชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อการพิมพ์ภาพพร้อมกันได้สูงสุด: 3 เครื่อง
รองรับปริมาณการพิมพ์ภาพ (DICOM) : แนะนำ: 1,100 แผ่น/เดือน
ถาดบรรจุกระดาษสูงสุด: 1,990 แผ่น ขนาด 80 gsm
ความเร็วในการพิมพ์ A4: 35 แผ่นต่อนาที (พิมพ์สี / ขาวดำ)
ความเร็วในการพิมพ์ A3: 20 แผ่นต่อนาที (พิมพ์สี / ขาวดำ)

OKI Systems (Thailand) Ltd.