เครื่องพิมพ์สีขนาด A4

C700 Series


C712_hero_left

C712n

เครื่องพิมพ์สีขนาด A4 ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น ด้วยการพิมพ์คุณภาพสูงอย่างยอดเยี่ยมที่คุณมั่นใจได้

จำนวนผู้ใช้: 1 - 20
ความจุถาดป้อนกระดาษสูงสุด: 1,690 แผ่น ขนาด  80 gsm
ความเร็วในการพิมพ์: 34/36 แผ่นต่อนาที (สี / ขาวดำ)
รองรับปริมาณการพิมพ์: 6,000 แผ่นต่อเดือน
ความปลอดภัย: การพิมพ์ในโหมดความปลอดภัย ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม (SDHC Memory Card)
การเชื่อมต่อ: Gigabit Ethernet, Wireless Direct

OKI Systems (Thailand) Ltd.