• C610_hero_left
  • C610_front
  • C612_Top_Open_Pic
  • C612_Control_Panel_pic

เครื่องพิมพ์ที่ทุกออฟฟิศต้องการ C612n เป็นเครื่องพิมพ์สีความเร็วสูง รองรับสื่อสิ่งพิมพ์หลายรูปแบบด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สีแบบ High Definition และให้ผลผลิตคุณภาพสูง เหมาะสำหรับการสร้างเครื่องมือทางการตลาดภายในองค์กร

  • 3 Year On-Site Warranty

การพิมพ์ที่หลากหลายพร้อมประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม

พิมพ์เอกสารทางธุรกิจ, ป้าย (Banner) และเอกสารทางการตลาดอื่นๆ อย่างง่ายดาย

เชื่อมต่อเครือข่ายขั้นสูง

คือสิ่งที่ทุกออฟฟิศต้องการ

คุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

เก็บเอกสารเป็นความลับและการเข้าถึงงานพิมพ์ที่เก็บไว้เมื่อต้องการ

ต้นทุนที่คุ้มค่า

ใช้พลังงานต่ำและการพิมพ์สองหน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

รุ่น รหัสการสั่งซื้อ ราคาแนะนำขายปลีก (฿) คุณสมบัติ
C612n 46406018 เชื่อมต่อเครือข่ายเป็นอุปกรณ์มาตราฐาน

OKI Systems (Thailand) Ltd.