เครื่องพิมพ์สีขนาด A4

C500 Series


C532dn_hero_left

C532dn

การพิมพ์แบบความเร็วสูง (ultra-fast) และกลไกที่มีประสิทธิภาพ เครื่องพิมพ์ C532dn นำมาตรฐานใหม่ของการพิมพ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยด้านเอกสารเพื่อธุรกิจขนาดเล็กและเวิร์กกรุ๊ป

จำนวนผู้ใช้: 1 - 20
ความจุถาดป้อนกระดาษ: 1,410 แผ่น ขนาด  80 gsm
ความเร็วในการพิมพ์: 30 แผ่นต่อนาที (สี / ขาวดำ)
รองรับปริมาณการพิมพ์: 6,000 แผ่นต่อเดือน
ความละเอียดการพิมพ์: 1200 x 1200 dpi
ความปลอดภัย: พิมพ์การพิมพ์ในโหมดความปลอดภัย (Optional Card เป็นอุปกรณ์เสริม)
การเชื่อมต่อ: Gigabit Ethernet, Wireless Direct, Wireless LAN (อุปกรณ์เสริม), รองรับ AirPrint

OKI Systems (Thailand) Ltd.