• C332dn_hero_left
  • C332dn_front
  • C332dn_Top_Open_Pic
  • C332dn_Panel_Pic
  • C332dn_with_2nd_tray

เครื่องพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ C332dn ให้คุณภาพงานพิมพ์สี ที่มีความละเอียดสูง ขนาด A4 ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองและประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานภายนอก ทั้งยังราคาไม่แพง รองรับสื่อสิ่งพิมพ์ได้หลายรูปแบบและให้งานพิมพ์คุณภาพสูง ร่วมกับหน่วยความจำที่มีขนาดใหญ่สำหรับเอกสารที่เป็นกราฟิก  จึงเป็นเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสำหรับการพิมพ์เอกสารทางการตลาดและเอกสารสีประเภทอื่นๆ ภายในองค์กร ด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงสุดในตลาดเครื่องพิมพ์

  • 3 Year On-Site Warranty

การพิมพ์ที่หลากหลาย

สามารถพิมพ์เอกสารได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่จดหมายและรายงาน ไปจนถึงเอกสารการเก็บข้อมูลของลูกค้าที่ติดต่อกับบริษัท (customer-facing)

ความรวดเร็วอย่างน่าประทับใจ

เครื่องพิมพ์ที่ทำงานได้รวดเร็วที่สุด เทียบกับเครื่องพิมพ์ในระดับราคาเดียวกัน

เชื่อมต่อเครือข่ายขั้นสูง

พิมพ์งานส่วนบุคคลหรือใช้งานร่วมกันในเวิร์กกรุ๊ปขนาดเล็ก

คุณสามารถใช้งานและตั้งค่าเองได้ง่ายๆ

การพิมพ์สองหน้า, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, พร้อมคุณสมบัติประหยัดพลังงานและงบประมาณ

รุ่น รหัสการสั่งซื้อ ราคาแนะนำขายปลีก (฿) คุณสมบัติ
C332dn 46403103 ชุดพิมพ์สองหน้าและเชื่อมต่อเครือข่ายเป็นอุปกรณ์มาตราฐาน

OKI Systems (Thailand) Ltd.