• C332dn_hero_left
 • C332dn_front
 • C332dn_Top_Open_Pic
 • C332dn_Panel_Pic
 • C332dn_with_2nd_tray

เครื่องพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ C332dn ให้คุณภาพงานพิมพ์สี ที่มีความละเอียดสูง ขนาด A4 ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองและประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานภายนอก ทั้งยังราคาไม่แพง รองรับสื่อสิ่งพิมพ์ได้หลายรูปแบบและให้งานพิมพ์คุณภาพสูง ร่วมกับหน่วยความจำที่มีขนาดใหญ่สำหรับเอกสารที่เป็นกราฟิก  จึงเป็นเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสำหรับการพิมพ์เอกสารทางการตลาดและเอกสารสีประเภทอื่นๆ ภายในองค์กร ด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงสุดในตลาดเครื่องพิมพ์

 • 3 Year On-Site Warranty

เครื่องพิมพ์เอนกประสงค์ C332dn ให้คุณภาพงานพิมพ์สีความละเอียดสูงที่โดดเด่น, การพิมพ์สองหน้า และการทำงานที่รวดเร็ว, วางใจได้, ง่ายต่อการใช้งานและมีความคุ้มค่า, ขนาดเล็กและราคาไม่แพง ด้วยชุดคำสั่งการพิมพ์แบบ PCL และ PostScript มาพร้อมกับการเชื่อมต่อเครือข่ายความเร็ว 1 Gbps และรองรับงานพิมพ์จากสมาร์ทโฟน จึงเหมาะสำหรับงานส่วนบุคคลและเวิร์กกรุ๊ปขนาดเล็ก

C321dn Print Sample

การพิมพ์เอนกประสงค์ - สั่งพิมพ์เอกสารทุกรูปแบบ ตั้งแต่จดหมายและรายงาน ไปจนถึงเอกสารการเก็บข้อมูลของลูกค้าที่ติดต่อกับบริษัท (customer-facing)

ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล LED  เครื่องพิมพ์ C332dn จึงง่ายต่อการพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ด้านธุรกิจได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่จดหมายและรายงานไปจนถึงนามบัตร ใบปลิวและป้าย (Banner) ประหยัดงานพิมพ์ทางการตลาด และเอกสารข้อมูลลูกค้าที่ติดต่อกับบริษัท

 • การเลือกรูปแบบสิ่งพิมพ์ได้ตามความต้องการ: ตั้งแต่ป้าย (Banner) ขนาด A6 ถึง 1.3 mm และบัตรคลังสินค้า (card stock) สูงสุดถึง 220 แกรม
 • เทคโนโลยี High Definition Muti-Level ProQ2400 และความละเอียด 1200 x 600dpi ให้คุณภาพงานพิมพ์ที่ยอดเยี่ยม
 • ถาดมาตรฐานบรรจุกระดาษได้ 250 แผ่น และสามารถเพิ่มถาดบรรจุกระดาษได้อีก เพื่อป้อนกระดาษได้สูงสุดถึง 530 แผ่น
 • ถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์ (MPT) ซึ่งมีระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ ป้อนกระดาษได้ถึง 100 แผ่น สำหรับกระดาษต่างชนิดกัน
 • หมึกพิมพ์แบบ Microfine High Definition สำหรับการพิมพ์คุณภาพสูง

รวดเร็วอย่างน่าประทับใจ - เป็นเครื่องพิมพ์ที่ทำงานเร็วที่สุด เทียบกับเครื่องพิมพ์ในระดับราคาเดียวกัน

ไม่ต้องนั่งรอเอกสารที่สั่งพิมพ์ ด้วยการพิมพ์หน้าแรกและให้ผลผลิตงานที่รวดเร็ว

 • ใช้เวลาในการพิมพ์หน้าแรกเพียง 9 วินาทีสำหรับการพิมพ์สี และ 8.5 วินาทีสำหรับการพิมพ์ขาวดำ
 • ความเร็วในการพิมพ์สูงสุดถึง 26 ppm สำหรับการพิมพ์สีและ 30 ppm สำหรับการพิมพ์ขาวดำ
 • หน่วยความจำ 1GB ไร้ปัญหาในการพิมพ์เอกสารกราฟิก

การเชื่อมต่อเครือช่ายขั้นสูง – การพิมพ์ส่วนบุคคลหรือการใช้งานร่วมกันในเวิร์กกรุ๊ปขนาดเล็ก

เหมาะสำหรับงานส่วนบุคคลและเวิร์กกรุ๊ปขนาดเล็ก เครื่องพิมพ์ C332dn มาพร้อมกับการเชื่อมต่อเครือข่ายซึ่งสามารถแชร์ได้อย่างง่ายดาย ทั้งยังสามารถสั่งพิมพ์ได้จากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

 • พร้อมใช้งานเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อแชร์ในเวิร์กกรุ๊ป
 • เทคโนโลยี Gigabit Ethernet ที่สามารถทำให้การถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลหรือภาพสีที่มีขนาดใหญ่ผ่านเครือข่ายรวดเร็วขึ้น
 • สั่งพิมพ์ได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ ทั้งสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต รองรับ AirPrint
 • คุณสมบัติ Wireless Direct มีความปลอดภัยในการเชื่อมต่อขณะใช้งานทั้งเครือข่ายแบบมีสายและไร้สาย    
 • อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wireless LAN Module) เป็นอุปกรณ์เสริม

คุณสามารถใช้งานและตั้งค่าเองได้ง่ายๆ – การพิมพ์สองหน้า, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณสมบัติประหยัดพลังงานและงบประมาณ

มีขนาดเล็กและประสิทธิภาพเยี่ยม เครื่องพิมพ์ C332dn ติดตั้งและใช้งานง่าย มาพร้อมกับคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงระบบการพิมพ์สองหน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

 • ติดตั้งและเริ่มต้นใช้งานได้ง่ายๆ
 • โหมด Deep Sleep ช่วยลดการใช้พลังงานให้น้อยกว่า 1.1 W
 • โหมด Auto-Off จะปรับพลังงานลงจากโหมด Deep Sleep โดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีงานใช้งานเกินระยะเวลาที่ตั้งค่า
 • การพิมพ์สองหน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ช่วยประหยัดกระดาษ
 • โหมด Quiet เหมาะสำหรับการใช้งานในออฟฟิศขนาดเล็กที่ต้องการความเงียบ
 • มีวิดีโอคู่มือการใช้งานแบบออนไลน์ เพื่อการติดตั้งและเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ
 • เมื่อมีคุณสมบัติใหม่ๆ พร้อมใช้งาน ท่านสามารถอัพเดตอุปกรณ์ของท่านผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต - โอกิ

OKI Systems (Thailand) Ltd.