• C833_hero_left
  • C833_34_2nd_tray
  • C833_34_2nd_3rd_tray
  • C833_34_2dn_3rd_4th_tray_castor
  • C833_front

เครื่องพิมพ์สี A3 ที่เหมาะสำหรับธุรกิจหรือสำนักงานที่ต้องการงานพิมพ์ที่รวดเร็วและมีคุณภาพสูง สามารถพิมพ์ได้ตามความต้องการ, C833n จะรวมเอาความเร็วในการพิมพ์ที่รวดเร็วเข้ากับโทนเนอร์ที่มีปริมาณการพิมพ์สูง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือในแต่ละวัน

การจัดการสื่อสิ่งพิมพ์ที่หลากหลาย

พิมพ์เอกสารธุรกิจและเอกสารด้านการตลาด ที่มีขนาดและน้ำหนักของกระดาษแตกต่างกัน

การเชื่อมต่อเครื่องได้หลากหลายรูปแบบ

เป็นสิ่งที่องค์กรณ์, สำนักงานทุกที่ต้องการ

การรักษาความปลอดภัยที่สำคัญ

เก็บเอกสารไว้เป็นความลับและเข้าถึงงานพิมพ์ที่เก็บไว้เมื่อต้องการ

ประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดพลังงาน

มีประสิทธิภาพ, ประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รุ่น รหัสการสั่งซื้อ ราคาแนะนำขายปลีก (฿) คุณสมบัติ
C833n 46396616 เชื่อมต่อเครือข่ายเป็นอุปกรณ์มาตราฐาน

OKI Systems (Thailand) Ltd.