• MC363dn_hero_left
  • MC363dn_34_2nd_tray
  • MC363dn_34_with_paper_in_RADF
  • MC363dn_front

ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นสีขนาด A4 รุ่น MC363dn ช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณ การพิมพ์ความละเอียดสูงสำหรับเอกสารที่ต้องการความเป็นมืออาชีพภายในองค์กร รวมถึงฟังก์ชั่นการพิมพ์สองหน้า, สแกน, ถ่ายเอกสาร และแฟกซ์ที่เป็นมาตรฐาน

  • 3 Year Warranty

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

ฟังก์ชั่นการพิมพ์, สำเนา, สแกน และแฟกซ์

การเชื่อมต่อเครือข่าย

ซอฟต์แวร์ภายในช่วยเพิ่มการควบคุมและมีประสิทธิภาพ

รองรับสื่อสิ่งพิมพ์หลายรูปแบบ

เอกสารที่ต้องการความเป็นมืออาชีพ รองรับขนาดและน้ำหนักหลากหลาย

ใช้งานและตั้งค่าเองได้ง่ายๆ

การพิมพ์สองหน้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณสมบัติประหยัดพลังงานและงบประมาณ

รุ่น รหัสการสั่งซื้อ ราคาแนะนำขายปลีก (฿) คุณสมบัติ
MC363dn 46403503 ชุดพิมพ์สองหน้าและเชื่อมต่อเครือข่ายเป็นอุปกรณ์มาตราฐาน

OKI Systems (Thailand) Ltd.