เครื่องหมายการค้าของเรา

เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า OKI


มูลค่าแบรนด์ของเรา

กลุ่มธุรกิจ โอกิ มุ่งมั่นที่จะ :

ทำให้เกิดการพัฒนาของสังคมข้อมูลปัจจุบัน

บรรลุความคาดหวังและความฝันของผู้ถือผลประโยชน์ร่วม

ทำให้ลูกค้าทั่วโลกเกิด " ความสบายใจ (peace of mind)” และกลายเป็นพันธมิตรที่ทั้งเชื่อถือได้และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

สร้าง OKI ให้เป็นแบรนด์ระดับโลก

OKI Systems (Thailand) Ltd.