OKI เข้าร่วมงานสัมมนา ODMT Partner Meeting

17/05/2019


OKI เข้าร่วมงานสัมมนา ODMT Partner Meeting  ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2019 ณ โรงแรม Classic Kameo จังหวัดอยุธยา

OKI Systems (Thailand) Ltd.