ข่าวสารประชาสัมพันธ์

OKI เข้าร่วมงานสัมมนา E-Government Forum 2017

16/08/2017


OKI เข้าร่วมงานสัมมนา E-Government Forum 2017 พร้อมจัดแสดงสินค้าทางด้านการพิมพ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการ ช่วงวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2560

OKI Systems (Thailand) Ltd.