ข่าวสารประชาสัมพันธ์

OKI เข้าร่วมงานสัมมนา TAX & BUSINESS

05/07/2017


OKI เข้าร่วมงานสัมมนา ภาษี & ธุรกิจ จัดโดยบริษัทธรรมนิติ ในช่วงวันที่ 05 - 07 กรกฎาคม 2560 พร้อมจัดแสดงสินค้า - เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์

OKI Systems (Thailand) Ltd.