ข่าวสารประชาสัมพันธ์

OKI เข้าร่วมงานสัมมนา Education ICT Forum 2017

26/04/2017


OKI เข้าร่วมงานสัมมนา Education ICT Forum 2017 พร้อมจัดแสดงสินค้าทางด้านการพิมพ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการ ช่วงวันที่ 2ุ6 - 27 เมษายน 2560

OKI Systems (Thailand) Ltd.