ข่าวสารประชาสัมพันธ์

OKI เข้าร่วมงานสัมมนา TAX & BUSINESS

14/03/2017


OKI เข้าร่วมงานสัมมนา ภาษี & ธุรกิจ จัดโดยบริษัทธรรมนิติ ในช่วงวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2560 ณ. Swiss Hotel พร้อมจัดแสดงสินค้า - เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์

OKI Systems (Thailand) Ltd.