ข่าวสารประชาสัมพันธ์

OKI จัดอบรมสินค้าใหม่ให้กับตัวแทนจำหน่าย SIS สาขาเชี่ยงใหม่

16/02/2017


OKI จัดอบรมสินค้าใหม่ให้กับตัวแทนจำหน่าย ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 25ุ60 ณ. บริษัท SIS สาขาเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจำหน่ายเข้าร่วมกว่า 40 คน

OKI Systems (Thailand) Ltd.