ข่าวสารประชาสัมพันธ์

OKI เข้าร่วมงานสัมมนา TAX & BUSINESS

02/11/2016


OKI เข้าร่วมงานสัมมนา ภาษี & ธุรกิจ จัดโดยบริษัทธรรมนิติ ในช่วงวันที่ 2 - 6 พฤษจิกายน 2559 ณ. โรงแรม Madarin พร้อมแสดงสินค้า - เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์

OKI Systems (Thailand) Ltd.