ข่าวสารประชาสัมพันธ์

OKI จัดอบรม "New Product Training"

03/12/2015


OKI จัดอบรมพร้อมสาธิตการใช้งานเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น ให้กับบริษัท Ditto ในวันที่ 3 ธันวาคม 2559

OKI Systems (Thailand) Ltd.