ข่าวสารประชาสัมพันธ์

OKI เข้าร่วมงาน Mini Marathon ครั้งที่ 3

05/09/2015


OKI ร่วมกับบริษัท Future Tech เข้าร่วมจัดแสดงและสาธิตการใช้งานเครื่องพิมพ์ OKI ในงาน Mini Marathon ครั้งที่ 3 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ช่วงวันที่ 5 - 6 กันยายน 2559

OKI Systems (Thailand) Ltd.