ข่าวสารประชาสัมพันธ์

OKI เข้าร่วมงาน A & A Solution Day 2015

10/07/2015


OKI เข้าร่วมงานสัมมนา A & A Solution Day จัดโดยบริษัท A & A Neo Technology ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแสดงและสาธิตการใช้งานเครื่องพิมพ์ OKI

OKI Systems (Thailand) Ltd.