ข้อมูลองค์กร

ปรัชญาขององค์กร


ปรัชญาขององค์กร

บุคคลากรของOKI ภายใต้ปรัชญาจิตวิญญาณแห่งผู้ประกอบการมีความตั้งใจที่จะสร้างเครือข่ายโซลูชั่นที่เหนือกว่า และให้บริการที่เป็นเลิศด้านข้อมูลและการติดต่อสื่อสารทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในยุคของข้อมูล 

นับตั้งแต่OKI เริ่มดำเนินธุรกิจในฐานะของผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมในประเทศญี่ปุ่น ก็ได้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งสินค้าและบริการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมได้พัฒนาทั้งในส่วนของข้อมูลโทรคมนาคมและการพิมพ์ด้วย ในช่วงระยะเวลาอันยาวนานนับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 1881 หลักการดำเนินธุรกิจที่ OKI ปฏิบัติตามและยึดถือมาโดยตลอดคือจิตวิญญาณแห่งผู้ประกอบการ

OKI ผ่านประสบการณ์มามากมาย มีความสำเร็จ มีความล้มเหลว ตลอดระยะเวลาที่ยาวนานนับตั้งแต่ก่อตั้ง แต่เราสามารถข้ามผ่านปัญหาและความท้าทายต่างๆ ที่เข้ามา ด้วยการยึดหลัก จิตวิญญาณแห่งผู้ประกอบการเราเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญมากในการดำเนินธุรกิจของเรา คือการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการด้านเวลา การสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ การเพิ่มลูกค้าและตลาดใหม่ๆ และการผลิตที่มีคุณภาพ ดังนั้น ปรัชญา จิตวิญญาณแห่งผู้ประกอบการจึงเป็นปรัชญาที่เรายึดถือจนถึงทุกวันนี้

OKI Systems (Thailand) Ltd.