ข้อมูลองค์กร

ประวัติบริษัท


1881

คิบาทาโร โอกิ ก่อตั้ง Meikosha, Ltd. (สำหรับการผลิตและการขาย โทรพิมพ์

           โทรศัพท์ , สายไฟฟ้า กระดิ่งไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ )

1889

เปลี่ยนชื่อจาก Meikosha, Ltd. เป็น Oki Electric Works

1896

ผลิต multi-switchboard ครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น และส่งไปที่สาขา โตเกียว-นานิวะโช

           เพื่อนำไปใช้งาน

1912

ก่อตั้ง Oki Electric Co., Ltd.

1951

จดทะเบียนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว

1953

เริ่มต้นขาย เครื่องโทรพิมพ์ (teletypewriters)

1972

Oki Data ก่อตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา

1974

เริ่มต้นขายเครื่องแฟกซ์แบบ thermosensitive OKI FAX600

1987

Oki (UK) Ltd. ก่อตั้งขึ้นในสหราชอาณาจักรเพื่อการผลิตเครื่องพิมพ์และได้เริ่มต้นการผลิต

1993

โรงงานผลิตเครื่องพิมพ์ Oki (Thailand)

1994

Oki Data Corporation เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่สำหรับธุรกิจเครื่องพิมพ์และเครื่องโทรสาร

1997

Oki Systems (Thailand) ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย

2005

Oki Data  ก่อตั้ง  Oki Data Dalian Co., Ltd. ที่เมืองต้าเหลียน ประเทศจีน สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ;

           Oki Data สร้างโรงงานใหม่ที่สกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร

2006

เทคโนโลยีฟิล์มบางสำหรับวัสดุที่แตกต่างกัน (epifilm bonding) ครั้งแรกของโลก และประสบความสำเร็จ

           ในระดับที่มีศักยภาพในการผลิตเป็นจำนวนมาก

2007

เริ่มเปิดดำเนินการโรงงานใหม่ที่เซินเจิ้น ประเทศจีน พร้อมทั้งเปิดตัวแบรนด์ใหม่สำหรับเครื่องพิมพ์

            สำหรับตลาดสำนักงาน (COREFIDO)

2009

Oki Data ได้สถานที่สำหรับผลิต LED จากเทคโนโลยี Renesas

           Oki Data เปิดตัว บริษัทขายเครื่องพิมพ์และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน ในประเทศออสเตรเลีย

2011

เริ่มต้นขายเครื่องพิมพ์ LED สีขนาด A3 ที่มีขนาดเครื่อง (footprint) ที่เล็กที่สุดในโลก

2012

Oki Data และ Toshiba Tec ร่วมกันพัฒนาเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น

2013

เครื่องพิมพ์ wire-dot ของ โอกิ ได้ขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกทางเทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูล" (information processing technology heritage) ในประเทศญี่ปุ่น

2014

Oki (UK) Ltd. ย้ายสำนักงานไปที่ใหม่

2015

Oki ก่อตั้งบริษัทใหม่ด้าน Wide Format Printer

OKI Systems (Thailand) Ltd.