ข้อมูลองค์กร

จรรยาบรรณขององค์กร

มาตรการการดำเนินการของกลุ่มธุรกิจ OKI


กลุ่มธุรกิจ โอกิ (บริษัทโอกิ อิเลคทริค อินดัสทรี จำกัด) และสมาชิกของบริษัทในเครือมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเสมอ และจะกลายเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ เพื่อผู้ถือประโยชน์ร่วมทั้งหมด ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นและนักลงทุน พนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่การดำเนินงานของ โอกิ นอกจากนี้ในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โอกิ กรุ๊ป จะยังคงที่จะยึดถือกิจกรรมขององค์กรในเชิงบวกที่สอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคม และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก

ความพึงพอใจของลูกค้า

กลุ่มธุรกิจ โอกิ ได้ทุ่มเทและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจในความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งาน

การดำเนินงานอย่างยุติธรรม

กลุ่มธุรกิจ โอกิ ได้ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าในรูปแบบที่เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ และการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจในการแข่งขันอย่างอิสระและโปร่งใส

การสื่อสารติดต่อที่ดี

กลุ่มธุรกิจ โอกิ มีส่วนร่วมในสังคมผ่านการสื่อสารที่หลากหลาย และมีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในห้วงเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสม

ทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการข้อมูล

กลุ่มธุรกิจ โอกิ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ได้มีมาตราการจัดการและปกป้องข้อมูลของบริษัทและลูกค้า รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล

เคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่มธุรกิจ โอกิ เคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร และกำจัดการเลือกปฏิบัติที่ผิดกฎหมายทุกชนิด ทาง โอกิ ไม่อนุญาตให้มีการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น

กลุ่มธุรกิจ โอกิ มีความมั่นใจและได้รักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และสะดวกสบายสำหรับพนักงานทุกคน

เคารพและให้เกียรติพนักงาน

เคารพในความแตกต่างของพนักงาน กลุ่มธุรกิจ โอกิ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ผลักดันให้พนักงานมีกำลังใจที่จะจัดการกับความท้าทาย ด้วยความกล้าและความมุ่งมั่นตั้งใจ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ตระหนักและช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของโลกที่ดีกว่า กลุ่มธุรกิจ โอกิ ได้ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและตั้งใจที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยผลิตภัณฑ์และการดำเนินธุรกิจ

กิจกรรมเพื่อสังคม

ในฐานะที่เป็นพลเมืองบรรษัท กลุ่มธุรกิจ โอกิ ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อการปรับปรุงในทุกส่วนของสังคม

การตระหนักถึงภาคส่วน

กลุ่มธุรกิจ โอกิ มุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวก และเติบโตไปกับชุมชน ด้วยการเคารพวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศและภูมิภาคในพื้นที่ที่มีการดำเนินการของบริษัท

OKI Systems (Thailand) Ltd.