Podpora a servis

Kde nájdem názov svojho produktu a sériové číslo?


Názov produktu                                

Názov produktu môžete nájsť na strane produktu.
Poznámka
  • Malé písmeno abecedy na konci názvu produktu nemusí byť uvedené.

V prípade, že nemôžete nájsť presnú zhodu s názvom modelu, vyberte si model s podobným názvom. Ovládač a používateľská príručka sú spoločné.

Napr. pre názov produktu MC873 vyberte MC873dn alebo MC873dnv

Sériové číslo                                

Sériové číslo je jedinečný rad čísel alebo písmen, ktoré sa používa na identifikáciu vášho produktu.


Sériové číslo vášho produktu je možné nájsť na jednom z nasledujúcich miest:

  • na zadnej strane stroja,
  • na ľavej alebo pravej strane,
  • vo vnútri horného krytu.
Ďalšie informácie nájdete na stránke najčastejšie kladených otázok, ako kľúčové slovo zadajte „sériové číslo“ a vyberte názov modelu.

Najčastejšie otázky >

V prípade, že názov vášho produktu je MC873, vyberte MC873dn alebo MC873dnv.

Poznámky:
  • Sériové číslo je možné nájsť namiesto na etikete na mapke v príručke.
  • Voliteľné príslušenstvo alebo súčasti nainštalované u niektorých produktov môžu obsahovať jeho sériové číslo.

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram