Ovládače a nástroje

Color Correct Utility


Pred prevzatím tohto softvéru si pozorne prečítajte poznámky a licenčnú zmluvu k softvéru. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek podmienkou tejto zmluvy, nesmiete tento softvér prevziať

Štítok Prečítajte si zmluvné podmienky >

TECHNICKÉ ÚDAJE

Veľkosť súboru 75,005,228 Byte
Názov súboru C821_CCU_OSX_020102_91658.dmg
Kategória Nástroj plochy
Verzia programu 2.1.2
Produkty C821
Operačný systém macOS 10.14; macOS 10.13; macOS 10.12; OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8; OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3
Jazyky Portugalčina (Brazília); Angličtina; Francúzština; Nemčina; Taliančina; Japončina; Kórejčina; Portugalčina; Zjednodušená čínština; Španielčina

INŠTALÁCIA

1. Double-click the downloaded file to mount it on your desktop.
2. Double-click the icon in the disk image to launch.

OBMEDZENIA A INÉ OZNÁMENIA

The printer needs to be connected to USB or TCP/IP network.
Please use the driver which supports Mac OS X 10.5 and later, if your machine is Mac OS X 10.5 to OS X 10.9. This driver is on our Web site.
This new version will select the PPD automatically after launched, but you need to select the PPD after adjusting printing color as same as before.

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram